• Cilj je projekta Hrvatsko oftalmološko nazivlje – HON uspostava terminološke zbirke i definiranje temeljnih pojmova iz oftalmologije, usklađivanje postojećih naziva te predlaganje novih naziva za one pojmove koji još nemaju odgovarajućih ekvivalenata na hrvatskome jeziku.
  • Time će se, u suradnji s terminologom iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, usustaviti definiranje oftalmoloških pojmova u skladu s terminološkim načelima i preporukama. U suradnji s jezičnim savjetnikom utvrdit će se preporučeni nazivi, čime će se pridonijeti sustavnosti uporabe hrvatskih naziva u oftalmološkim publikacijama, a posebice u sveučilišnim udžbenicima, u čijim izradama sudjeluju članovi projektnoga tima, te senzibilizirati oftalmolozi o promišljanju i predlaganju hrvatskih naziva, u suradnji s terminolozima i jezičnim savjetnicima. U suradnji s vanjskim suradnicima za latinski i engleski jezik te jezičnim savjetnikom uskladit će se nazivi nekritički preuzeti iz latinskoga jezika i engleskoga jezika te oni za koje ne postoje istovrijednice na hrvatskome jeziku.
  • Planirana je obrada oko 1200 pojmova s pripadajućim nazivima na hrvatskome jeziku i istovrijednicama na latinskome i engleskome jeziku.