O projektu

  • Naziv projekta: Hrvatsko oftalmološko nazivlje
  • Nositelj projekta: Klinička bolnica „Sveti Duh”
  • Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mladen Bušić
  • Izvor financiranja: Program Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja Hrvatske zaklade za znanost

  • Znanstveno područje: Biomedicina i zdravlje
  • Znanstveno polje: Kliničke medicinske znanosti
  • Razdoblje provedbe projekta: 1. 9. 2016. – 28. 2. 2018.
  • Nacionalni koordinator: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Rezultati

Rezultat projekta bit će
zbirka hrvatskoga oftalmološkog nazivlja (oko 1200 naziva) u bazi Struna u kojoj će se nalaziti obrađeni nazivi i definicije usklađeni s terminološkim načelima i preporukama te fonološkim, morfološkim tvorbenim i sintaktičkim sustavom hrvatskoga standardnog jezika. Pritom će se uskladiti svi nazivi za iste pojmove u različitim strukama koje se već nalaze u Struni.
U bazu će ući i novi oftalmološki nazivi koji dosad nisu imali hrvatskih istovrijednica, što je iznimno važno za izgradnju i očuvanje hrvatskoga strukovnog jezika.

Temeljno, usustavljeno
oftalmološko nazivlje bit će javno objavljeno u sklopu mrežne stranice Strune, što će omogućiti jednostavno pretraživanje kako stručnjacima oftalmolozima, tako i široj javnosti.
Time će se osigurati nužan preduvjet za uporabu preporučenih naziva u radovima s oftalmološkom tematikom te sveučilišnim udžbenicima.

Sam projekt i rezultati
projekta predstavit će se na okruglome stolu i konferencijama s terminološkom tematikom, na internetskim stranicama Kliničke bolnice „Sveti Duh” i njezinu službenome listu te će, među ostalim, poslužiti i promicanju usustavljivanja cijeloga medicinskog nazivlja, koje je i započeto upravo u Struni.

Suradnici će pohađanjem
terminoloških radionica i skupova steći potrebno terminološko znanje koje će moći implementirati u nastavku svojega rada (u pisanju udžbenika, radova i poučavanju studenata oftalmologije i ostaloga oftalmološkog osoblja) te tako osvijestiti stručnjake iz srodnih struka o važnosti hrvatskoga strukovnog nazivlja.