Suradnici

  • Voditelj: prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med.
  • doc. dr. sc. Mirjana Bjeloš, dr. med.
  • Daliborka Miletić, dr. med.
  • Josipa Bračić, dr. med.
  • dr. sc. Perina Vukša Nahod
  • dr. sc. Bruno Nahod

  • Vanjski suradnici
  • dr. sc. Jozo Marević (latinski jezik)
  • Davor Stanković, prof. (engleski jezik)
  • Josipa Mioč, prof. (unos konteksta i vrela)